Thông báo: Kể từ ngày 15/11/2014 tên miền caodangcantho.edu.vn chính thức chuyển sang cdct.edu.vn