Nơi đây dành cho các thành viên đóng góp ư kiến cho BQT nhằm đẩy manh KHCN cho trường CĐ Cần Thơ. Tôi chân thành mời tất cả thành viên hưởng ứng tham gia.