Hội sinh viên cần tuyển sinh viên rửa xe - thay nhớt. Địa điểm là cổng B trường CĐCT ( HỌC VIỆC CÓ LƯƠNG KHI OK SẼ TĂNG LƯƠNG) làm ngày nào tính ngày đó. Liên hệ 0989834736 Huy.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010893911538