Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng Open Office mọi người tham khảo
http://www.mediafire.com/?fr1a5y7w6rsz67o
http://www.mediafire.com/?y23puxkau82be14