Vừa qua em có sử dụng Mssv: 14c5101030204 của mình để vào phần hệ thống quản lý đào tạo để xem điểm thi lại thì nó báo là pass sai, từ lúc em biết cái pass là: sinhvien em đã đổi lại 1 cái pass riêng biệt của mình để tránh tình trạng người khác phá tài khoản và em không xem điểm được! Cho đến khi tình trạng báo pass sai nó chở nên chiền miên và em thử check các mssv và pass của các bạn khác cũng bị tương tự! Em xuống phòng đào tạo hỏi và gặp 1 thầy đã đổi pass lại cho em và về em đổi pass lại thì vào bình thường, cách vài ngày sau nó lại báo pass sai mặc dù em đã rõ pass ra 1 khoảng trống copy và past cho chắc chắn nhưng nó vẫn thế @@ Em không biết cái pass của mình đã bị gì nhĩ? Mong được sự hồi đáp nhanh nhất từ các thầy cô đang trực tuyến trên internet ! Em cám ơn.